Zdravotní prohlídky

Upozornění na povinné zdravotní prohlídky všech sportovců. Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku, která má za cíl chránit zdraví sportovců a předejít tak akutním zhoršením zdravotního stavu během sportovní činnosti, které mohou mít fatální následky. Veškeré sportovní organizace jsou tak zavázány tuto vyhlášku dodržovat. Především je ale v zájmu každého sportovce mít neustále přehled o svém zdravotním stavu. Legislativa ČR V současné době je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. Na jejím základě je pak oddíl povinen kontrolovat platnost těchto zdravotních prohlídek u svých členů účastnících se závodů.

Každý výkonnostní sportovec musí absolvovat:

  1. vstupní lékařskou prohlídku – absolvuje sportovec obvykle pouze jednou, a to před registrací; při první prohlídce u lékaře (při změně lékaře může nový lékař provádět opět vstupní prohlídku, především pokud nemá k dispozici veškerou předchozí zdravotní dokumentaci sportovce);
  2. pravidelnou lékařskou prohlídku – absolvuje sportovec každých 12 měsíců. Obsahem každé lékařské prohlídky (vstupní i pravidelné) musí být tzv. “základní vyšetření“: - rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí; - sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu posuzované osoby a popis druhu, časové a fyzické náročnosti sportu, pro který je posuzována; - rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu posuzované osoby a dosud prodělaném onemocnění a užívaných léčivých přípravků s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost posuzované osoby ke sportu nebo tělesné výchově, k nimž je posuzována; - komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů posuzované osoby, které budou zatěžovány sportem nebo tělesnou výchovou, k nimž je posuzována; - rozbor údajů o vykonávaném sportu nebo tělesné výchově.

Formulář zdravotní prohlídky ke stažení.